Reizigers kunnen meer dan consumeren.
Kun je de wereld verbeteren met reizen? Natuurlijk, er zijn excentriekelingen die een barre tocht ondernemen die wij dan per kilometer kunnen sponsoren. Of steenrijke filantropen die een armenkeuken organiseren op het dek van hun jacht. Maar als gewone stervelingen? Naast vanzelfsprekendheden zoals ecologisch en sociaal verantwoord reizen kunnen we toch niet veel doen, of ...