Definition of an Affluent society: a society in which everyone can understand what they do in their discretionary time as their identity, and is comfortable enough to like this identity.

Activism

“Hier!” klinkt de stem van een man
en nog een keer: “hier!”

Je kent de man niet,
hij wordt een overtuiging,
die je deelt met de hond,

dat “hier” de beste aller plekken is.

Gedichten

The tiny sheepdog was very experienced, but the flock panicked and he died in the wool.

Poetry
De verliefde Imam

“Goedemorgen mijnheer Imam,
roept er iemand op tot een gebed?
– “Met gehijg, gekreun, gedram?
Welnee, dat is mijn minnaar Ed.”

Gedichten

Hate is the fear that your story won’t prevail.

Philosophy

Het leven is een ruwe zee
Je vindt erkenning na de nood
Pikt ergens nog een prijsje mee
En dan is zij daar, de dood.

Gedichten

Ezra Pound is the Kanye West of poetry.

The good life