All about ziekte

Ik was wat ziek en ik zwoer bij mijn kapotte
lijf dat ik spion zou zijn van het lijden,
loyaal aan verval en pijn, niet
aan de verraderlijke overwinninkjes van leven.

Gedichten